Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 205769

Elektroniczny dokument miotu

Aktualności » Elektroniczny dokument miotu

   Szanowni Państwo, informujemy, że został uruchomiony elektroniczny formularz zgłaszania miotów.

                 https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

 

   Za pomocą tego formularza możemy zgłosić miot, którego rodzice są zarejestrowani w bazie ksiąg rodowodowych FPL, czyli posiadają numer rodowodu (PL)FPL ............

 

   W przypadku, gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, to znaczy że należy złożyć wniosek w formie papierowej i załączyć kopię rodowodu ojca.

 

   Proces zgłoszenia elektronicznego: - Hodowca wypełnia kartę miotu, potrzebuje do tego informacje z Certyfikatu przydomka hodowlanego i numer SN z rodowodu matki miotu. Ważne, aby przydomek wpisany został dokładnie jak w Certyfikacie (bez zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL)

 

  - W dokumencie miotu występują 4 strony:

1- hodowca

2 - klub, w którym hodowca jest zarejestrowany

3 - klub właściciela kocura - ojca

4 - biuro FPL

 

   Po wypełnieniu dokumentu, wszyscy w/w otrzymują maila z krótką informacją o nowej karcie miotu i link do niej.

 

   Każda ze stron może do dokumentu dodawać swoje uwagi/ komentarze. Prośba, aby komentarze były opatrzone podpisem.

 

   Dokument może zostać odrzucony np. w przypadku zalegania ze składkami, braku opłat, itp. Z chwilą akceptacji dokumentu, jest on kierowany do Biura FPL do sprawdzenia i wykonania. W przypadku odmowy, hodowca jest informowany mailem. Wtedy można go poprawić i wysłać ponownie. Poprawka polega na wygenerowaniu nowego dokumentu.

 

   Wprowadzona funkcjonalność pozwala na szybkie i sprawniejsze generowanie dokumentów, eliminacja problemów ze słabą jakością skanów i nieczytelnych wydruków, mniej literówek.

 

                             Zarząd Cat Club Pomerania - Szczecin