Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 108436

Spotkanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa z przedstawicielami związków kynologicznych i felinologicznych w Polsce.

Aktualności » Spotkanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa z przedstawicielami związków kynologicznych i felinologicznych w Polsce.

29 lipca 2020 r. odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi d/s ochrony zwierząt z przedstawicielami Związków kynologicznych i felinologicznych w Polsce.

Celem spotkania było omówienie podstawowych problemów stanu ochrony zwierząt w Polsce. Pełnomocnik Ministra podjął działania, mające na celu uporządkowanie podstaw prawnych dotyczących ochrony zwierząt, doprecyzowanie zasad funkcjonowania schronisk i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Konieczne jest uporządkowanie prawne przepisów i zapobieganie narastającym konfliktom pomiędzy właścicielami zwierząt a organizacjami, które im te zwierzęta odbierają.

Hodowcy i właściciele zwierząt są jedyną grupą społeczną w Polsce, której własność odbierana jest przez inne grupy, a nie przez instytucje państwowe. Rośnie ilość skarg od pokrzywdzonych w ten sposób osób. Często jest to interes biznesowy odbierających zwierzęta, a czasem skarga dotyczy samego trybu odbioru zwierząt.

Na spotkaniu został poruszony temat braku edukacji i wiedzy na temat behawioryzmu zwierząt. Omawiano temat obowiązującej Ustawy o ochronie zwierząt, nawiasem mówiąc niedoskonałej, w której należy doprecyzować wiele zapisów. Ustawa w niewielkim stopniu reguluje status zwierząt jako "przedmiot własności" a stosowanie prawa cywilnego bywa problematyczne.

Problemy to między innymi:

- dopuszczalność oddania zwierząt do schronisk,

- problem opieki gmin nad zwierzętami bezdomnymi,

- czasowe odbieranie zwierząt.

Rodzi się podstawowe pytanie, na jakich zasadach gmina, która zajęła się zwierzęciem, może nim dysponować, np. szukać nowego opiekuna lub przeprowadzić zabieg kastracji (w myśl ustawy)

Dobrym pomysłem i sprawą pilną jest obowiązkowe czipowanie zwierząt oraz stworzenie jednej, głównej bazy danych.

Niezbędna jest również szeroka edukacja zarówno właścicieli schronisk, personelu w gminach i inspektorów w organizacjach zajmujących się ochroną zwierząt.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do współpracy nad poprawą sytuacji w wielu dziedzinach dotyczących naszych zwierząt.

       

Szczecin, 02 sierpnia 2020 r.