Wizyt:
Dzisiaj: 43Wszystkich: 87288

Międzynarodowa Wystawa Kotów. Szczecin 19.05.2018r - 20.05.2018r

Aktualności » Międzynarodowa Wystawa Kotów. Szczecin 19.05.2018r - 20.05.2018r

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów Rasowych CAT CLUB POMERANIA SZCZECIN serdecznie zaprasza na  XXV - JUBILEUSZOWĄ i XXVI Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

Miejsce wystawy:

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3

ul.Generała Józefa Sowińskiego 1, 70-001 Szczecin

Data wystawy:

 19 maja 2018  sobota - Jubileuszowa

20 maja 2018  niedziela 

 

Zaproszeni sędziowie:

- Lena Vencliková, (CZ) -1B,2,3,4C,4D

- Henry Hornell, (PL) - wszystkie kategorie

- Jaroslav Pánek, (CZ) 1A,1B,3,4C

- Dieter Filler, (CH) - wszystkie kategorie

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

 

Szef stewardów: Marzena Włodarska

Prowadzący wystawę: Roman Grabara

 

Program Wystawy:

Sobota/ Niedziela

7.30 - 9.30 Przyjmowanie kotów 8,00 – 8.30

9.30 – 9.45 Korekta 8.30 – 8.45

10.00 - 15.30 Ocena kotów 9.00 – 15.00

16.30 Best in Show 16.00

ok.18.00 Zakończenie wystawy ok.17.30

 

Zgłoszenia prosimy przesłać:

- listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska

- e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu

- on-line http://ccp.miau.pl/

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz opłat za wystawców upływa dnia 9 maja 2018r.

 

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zawartych  informacji, ustaleń i zobowiązaniem do wniesienia opłaty (Regulamin Wystawowy FIFe art.1.15 pkt.a)

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

Uwaga !!!!:

- Ilość miejsc ograniczona.

- Może nastąpić szybsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń .

- Klatki będą numerowane.

 

Opłaty dla wystawców FPL

1dzień / 2dni

jeden kot (kl. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 100 PLN / 160 PLN

kolejny kot wystawcy (klasy j.w.) 90 PLN / 150 PLN

kastraty, weteran, gość wystawy (bez miotów) ,kocięta (kl.12) 90 PLN / 140 PLN

kot domowy 80 PLN / 100 PLN

Miot 180 PLN / 300 PLN

Opłata za podwójna klatkę dla jednego kota 50 PLN/100PLN

Opłata za ustalenie koloru 50 PLN

Obsługa płatności na wystawie (za każdego zgłoszonego kota) 50 PLN

 

Ogłoszenie czarno-białe w katalogu : 1 strona 200 PLN , ½ strony 100 PLN

 

Wpłaty na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Szczecin

nr konta: 58 12406654 1111 0000 4968 9417

SMK Cat Club Pomerania

70-211 Szczecin, ul.Korzeniowskiego 7

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

 

 

Warunki weterynaryjne :

Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać mikrochip, być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Koty biorące udział w wystawie muszą być zaszczepione zgodnie z krajowymi przepisami weterynaryjnym przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą.

Koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazury.

Wszystkie koty muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed terminem wystawy.

 

Warunki wystawy:

W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe, oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia.

Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły cztery miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną.

W czasie trwania wystawy koty muszą przebwać w ponumerowanych, udekorowanych klatkach, do czasu oficjalnego zakończenia wystawy. 

Zmiana numeru klatki przez wystawcę lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy.

Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).

Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Oryginały zgłoszeń i potwierdzenie opłaty należy przedstawić przy wejściu na wystawę. W przypadku nie posiadania potwierdzenia dokonania opłaty CCPomerania ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika wraz z opłatą dodatkowa po terminie tj. 50,00 zł 

 

Hodowca, wystawca powinien posiadać na wystawie:

• książeczkę lub paszport kota z aktualnymi badaniami i numerem mikrochipu;

• dowód opłaty za uczestnictwo w wystawie;

 

Dodatkowe informacje:

Klatki wystawowe: wymiary w podstawie 60x60cm, wysokość: 65cm, lub rozmiar

w podstawie 70x70cm, wysokość: 70cm. Klatki nie mają pełnego dna, tylko

siatkę.

 

Kontakt:

http://www.catclubszczecin.pl

e-mail: biuro.ccp@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA 

Z pozdrowieniami: Nowy Zarząd CCP Szczecin 


Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w organizacji MWKR prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro.ccp@gmail.com, lub w bezpośredni kontakt telefoniczny z Zarządem Stowarzyszenia CCP- Szczecin 

kontakt tel: w godzinach 17.00 - 20.00

Z pozdrowieniami: Zarząd CCP Szczecin