Wizyt:
Dzisiaj: 13Wszystkich: 82396

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szczecinie 01-02.04.2017

Aktualności » Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Szczecinie 01-02.04.2017

CC Pomerania Szczecin zaprasza na  Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych 

w dniach:

01-04-2017r - sobota

02-04-2017r - niedziela
 

Miejsce wystawy: 
S Z C Z E C I N 
Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3 
ul.Sowińskiego 1 

Zaproszeni sędziowie: 
Pani Britta Busse ( DE ) kat. I ,II ,III ,IV 
Pani Tetiana Boiko ( UA ) kat. I ,II, III ,IV 
Pani Grażyna Laskowska Malaga (CZ ) kat. I ,II ,III IV 
Pani Waltraut Sattler ( DE) kat. I, II , IV 

Uczeń : pani Marlena Kępińska 
** Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu sędziowskiego 

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz opłaty za wystawę upływa 20 marca 2017 roku 

Zgłoszenia prosimy przesłać: 
- listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska 
- e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu 
on-line http://ccp.miau.pl/ 

Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w informacji ustaleń i zobowiązaniem do wniesienia opłaty (Regulamin Wystawowy FIFe art.1.15 pkt.a) 

Organizator zastrzega sobie nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

Szefowa stewardów : Marzena Włodarska czeka na zgłoszenia (ari-gan@wp.pl ) chętnych do stewardowania ( (wg Regulaminu 
Wystawowego FIFe steward powinie mieć co najmniej 15 lat)

Uwaga !!!!: Ilość miejsc ograniczona. Może nastąpić szybsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń . 
Klatki będą numerowane. 

Wpłaty na konto: 
Bank PEKAO S.A. O/Szczecin 58 12406654 1111 0000 4968 9417 
SMK Cat Club Pomerania Szczecin ul.Korzeniowskiego 7 

Opłaty dla wystawców FPL : 
1dzień / 2dni 
jeden kot (kl. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 100 PLN / 160 PLN 
kolejny kot wystawcy (klasy j.w.) 90 PLN / 150 PLN 
kastraty, weteran, gość wystawy (bez miotów) ,kocięta (kl.12) 90 PLN / 140 PLN 
kot domowy 80 PLN / 100 PLN 
Miot 170 PLN / 300 PLN 
Opłata za podwójna klatkę dla jednego kota 50 PLN/100PLN 
Opłata za ustalenie koloru 50 PLN 
Obsługa płatności na wystawie (za każdego zgłoszonego kota) 25 PLN 
Ogłoszenie czarno-białe w katalogu : 1 strona 200 PLN , ½ strony 100 PLN 

Program Wystawy : 
Sobota/ Niedziela 
9.00 - 10.30 Przyjmowanie kotów 9.00 – 9.30 
10.45 – 11.00 Korekta 9.45 – 10.00 
11.00 - 16.00 Ocena kotów 10.15 – 15.00 
17.00 Best in Show 16.00 
ok.19.00 Zakończenie wystawy ok.17.30 

Warunki weterynaryjne : 
Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać mikrochip, być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. 
Koty biorące udział w wystawie muszą być zaszczepione zgodnie z krajowymi przepisami organizatora wystawy przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. 
Koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. 
Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazurki. 

Warunki wystawy: 
W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe, oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia. 
Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły cztery miesiące , są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. 
Przez cały czas trwania wystawy koty, muszą być umieszczone w ponumerowanych klatkach aż do oficjalnego zakończenia wystawy. Zmiana numeru klatki przez wystawcę lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. 
Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony). 
Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 
Oryginały zgłoszeń i potwierdzenie opłaty należy przedstawić przy wejściu na wystawę. W przypadku nie posiadania potwierdzenia dokonania opłaty CCPomerania ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika wraz z opłatą po terminie tj. 25 PLN 

Hodowca, wystawca powinien posiadać na wystawie: 
• książeczkę lub paszport kota z aktualnymi badaniami i numerem mikrochipu; 
• dowód opłaty za uczestnictwo w wystawie; 
• oryginał potwierdzenia zgłoszenia na wystawę z macierzystego klubu. 

Dodatkowe informacje: 
Klatki wystawowe: wymiary w podstawie 60x60cm, wysokość: 65cm, lub rozmiar 
w podstawie 70x70cm, wysokość: 70cm. Klatki nie mają pełnego dna, tylko 
siatkę. Krzesła i stoły będą dostępne. 

kontakt : catclubszczecin@vp.pl 
http://www.catclubszczecin.pl 
Renata Karasińska:(+48) 603-661-550, - Prezes CCPomerania Szczecin