Wizyt:
Dzisiaj: 63Wszystkich: 89688

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych - Szczecin 21-22 marca 2020 - informacja dla hodowców, wystawców

Aktualności » Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych - Szczecin 21-22 marca 2020 - informacja dla hodowców, wystawców

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Kotów Rasowych CAT CLUB POMERANIA SZCZECIN serdecznie zaprasza na  XXIX i XXX JUBILEUSZOWĄ Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych

Miejsce wystawy:

Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 3

ul.Generała Józefa Sowińskiego 1, 70-001 Szczecin

 

Data wystawy: 21 marca 2020 sobota, 22 marca 2020 niedziela

 

Zaproszeni sędziowie:

Britta Busse, DE - (wszystkie kategorie) 

Joelle Monney, CH - (wszystkie kategorie) 

Lena Venclikova, CZ - (kat. 1B,2,3,4)

Sebastian Pruchniak , PL - (wszystkie kategorie) 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego.

Szef stewardów: Marzena Włodarska

Prowadzący wystawę: Roman Grabara

 

Program Wystawy:

Sobota/ Niedziela

 7.30 - 9.30  Przyjmowanie kotów  8,00 – 8.30

 9.30 – 9.45  Korekta 8.30 - 8.45

 10.00 – 15.30  Ocena kotów 9.00 - 15.00

16.30  Best in Show  16.00

ok. 18.00  Zakończenie wystawy ok.17.30

 

Zgłoszenia prosimy przesłać: - listownie: ul. Żytnia 10, 62-064 Plewiska - e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu

- on-line:  http://ccp.miau.pl/

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń oraz opłat za wystawę upływa dnia 01 marca 2019

Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją zawartych informacji, ustaleń i zobowiązaniem do wniesienia opłaty(Regulamin Wystawowy FIFe art.1.15 pkt.a)

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Uwaga !!!!

- Ilość miejsc ograniczona.

- po terminie 01.03.2020 brak możliwości wycofania kota z wystawy. 

- może nastąpić szybsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń .

- klatki będą numerowane.

 

 

Opłaty dla wystawców FPL

1dzień / 2dni

jeden kot (kl. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 120 PLN / 180 PLN

kastraty, weteran, gość wystawy, (bez miotów) ,kocięta (kl.12) 100 PLN / 160 PLN

kot domowy 100 PLN / 140 PLN

Miot 180 PLN / 300 PLN

Opłata za podwójna klatkę dla jednego kota 50 PLN/100PLN

Opłata za ustalenie koloru 50 PLN

Obsługa płatności na wystawie (za każdego zgłoszonego kota) 50 PLN

 

Wpłaty na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Szczecin nr konta: 58 12406654 1111 0000 4968 9417

SMK Cat Club Pomerania

70-770 Szczecin, ul.Kresowa 7

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota.

 

Warunki weterynaryjne :

Koty uczestniczące w wystawie muszą posiadać mikrochip, być zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych. Koty biorące udział w wystawie muszą być zaszczepione zgodnie z krajowymi przepisami weterynaryjnym przeciwko panleukopenii i kociemu katarowi dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą. Koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Wystawiane koty muszą mieć obcięte pazury. Wszystkie koty muszą posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza weterynarii nie wcześniej niż 3 dni przed terminem wystawy. Warunki wystawy: W użyciu pozostają wszelkie przepisy i regulaminy wystawowe FIFe, oraz Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia. Prawo wstępu na teren wystawy mają koty, które ukończyły cztery miesiące, są umieszczone w katalogu i przeszły kontrolę weterynaryjną. W czasie trwania wystawy koty muszą przebywać w ponumerowanych, udekorowanych klatkach, do czasu oficjalnego zakończenia wystawy. Zmiana numeru klatki przez wystawcę lub jej przeniesienie spowoduje wycofanie kota z wystawy. Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot został już oceniony).

Wysłanie zgłoszenia i jego elektroniczne lub pisemne potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków wystawy w tym również finansowych, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

Oryginały zgłoszeń i potwierdzenie opłaty należy przedstawić przy wejściu na wystawę. W przypadku nie posiadania potwierdzenia dokonania opłaty CC Pomerania ma prawo pobrać opłatę wg opublikowanego cennika wraz z opłatą dodatkową po terminie tj. 50,00 zł

 

Hodowca, wystawca powinien posiadać na wystawie:

  - książeczkę lub paszport kota z aktualnymi badaniami i numerem mikrochipu;

 - dowód opłaty za uczestnictwo w wystawie;

 

Dodatkowe informacje:

Klatki wystawowe: wymiary w podstawie 60x60cm, wysokość: 65cm, lub rozmiar w podstawie 70x70cm, wysokość: 70cm. Klatki nie mają pełnego dna, tylko siatkę.

 

Miejsca parkingowe dla wystawców znajdują się na terenie szkoły  po przeciwnej stronie hali wystawowej.  Ilość miejsc ograniczona. Przy ul.Generała Józefa Sowińskiego obowiązuje zakaz zatrzymywania się. 

 

Kontakt: http://www.catclubszczecin.pl,

e-mail: biuro.ccp@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Z pozdrowieniami:  Zarząd Cat Club Pomerania, Szczecin

 

Wszystkich chętnych zainteresowanych współpracą w organizacji MWKR prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro.ccp@gmail.com, lub w bezpośredni kontakt telefoniczny z Zarządem Stowarzyszenia CCP- Szczecin kontakt tel: w godzinach 17.00 - 20.00.